SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Cvičení - bydlení, práce, učení

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz

724 461 105

Provozovna:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

O sociální rehabilitaci

SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.

Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne 19. 12. 2007 dle §70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní a terénní formou.

Pro více informací si stáhněte Průvodce SKOKANA službou sociální rehabilitace [.pdf]

Dostupnost služby:

Ambulatní forma:                                                           Terénní forma:

Po  8,00 - 16,00                                                            Po  8,00 - 20,00

Út  8,00 - 16,00                                                            Út  8,00 - 20,00

St  8,00 - 16,00                                                            St  8,00 - 20,00

Čt  8,00 - 16,00                                                            Čt  8,00 - 20,00

Pá  8,00 - 16,00                                                            Pá  8,00 - 20,00 

 

Principy CVIČENÍ bydlení, práce, učení

Princip rovnocenného přístupu
SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ
Uživatel služeb je našim rovnocenným partnerem a podle toho s ním jednáme.

Princip přiměřené podpory (intervence)
PODPORUJEME SAMOSTATNOST
Uživateli služeb poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje.

Princip individuálního přístupu
KAŽDÝ JSME JINÝ
Ve SKOKu do života neexistují uniformní kritéria pro práci s uživateli a jejich hodnocení. Vše se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.

Princip respektování práv, důstojnosti a potřeb každého člověka
MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE NESMÍ PORUŠOVAT

Princip aktivní účasti (participace) uživatelů služeb
DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ
Každý uživatel služeb je motivován tak, aby se v maximální možné míře podílel na veškerém dění ve SKOKu do života.

 

V případě, že máte zájem o sociální rehabilitaci, kontaktujte nás prostřednictví formuláře, který vyplníte po kliknutí na následující DLAŽDICI:

Jsem zájemce