SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

Kdo u nás může bydlet

Celá síť chráněného a podporovaného bydlení je určena pro dospělé lidi s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí, kteří se chtějí osamostatnit a žít vlastní, nezávislý a plnohodnotný život.

Principy

 • Rovnocenný přístup - SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ

Uživatel služeb, jeho opatrovník a pracovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají.

 • Přiměřená odpovědnost – ODPOVÍDÁME ZA SVÁ ROZHODNUTÍ A ŽIVOT

Každý člověk nese odpovědnost za svá rozhodnutí dle svých schopností.

 • Přiměřená podpora - BÝT SAMOSTATNÝ

Uživateli služeb poskytujeme dohodnutou podporu, která mu umožní samostatně žít a neomezuje ho.

 • Přiměřené riziko – RIZIKO JE BĚŽNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA

Rizikům se snažíme předcházet přípravou a úpravou prostředí tak, aby nás v našem životě jejich případný výskyt co nejméně omezoval.

 • Individuální přístup – KAŽDÝ JSME JINÝ

Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.

 • Respektování práv, důstojností a potřeb každého člověka – MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE NESMÍ PORUŠOVAT
 • Aktivní účast – DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ

Každý uživatel služby i jeho opatrovník se mohou podílet na veškerém dění.

 

KDO SE MŮŽE STÁT BYDLÍCÍM v síti

 

Dospělý člověk s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, který CHCE samostatně bydlet na území Hradce Králové.

 • CHCI ŽÍT SÁM, NEBO VE SKUPINĚ S KAMARÁDY.
 • MÁM VLASTNÍ NEBO NÁJEMNÍ BYT, KTERÝ SPRAVUJI.
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ VÉST VLASTNÍ DOMÁCNOST.
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ ŘÍDIT SVÉ VLASTNÍ VĚCI.
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ VÉST VLASTNÍ ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.

 

KDO SE NEMŮŽE STÁT BYDLÍCÍM v síti

 

Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.

 • NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT.

Potřeba stálého dohledu, v každém okamžiku.

 • NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.

Potřebuji dlouhodobou zdravotní péči.

 • JSEM DLOUHO NEMOCNÝ.

Nedokáží respektovat základní pravidla lidského soužití.

 • ŠKODÍM OSTATNÍM.

Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji.

 • NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI.