SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

Co se ve SKOKu děje?

Bez sociální rehabilitace se neobejdeme

18.12.2018

Sociální rehabilitace je služba, jejímž základním posláním je vytvářet prostor pro rozvoj schopností a dovedností lidí s handicapem. Sociální rehabilitace SKOKu do života se zaměřuje na trénink dovedností potřebných pro práci, bydlení a samostatný život dospělých lidí s mentálním postižením. Služba funguje jako tranzit mezi školním prostředím a zaměstnáním, později pak samostatným bydlením. V rámci služby máme dostatek příležitostí poznat silné a slabé stránky každého člověka a naplánovat jeho trénink tak, aby dosáhl maximální možné samostatnosti ve všech oblastech běžného života. Velkou výhodou je, že je služba poskytována bezplatně díky financování z individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV a dotaci města Hradec Králové a většina uživatelů nečelí v době docházky žádné krizové životní situaci. Mají tak příležitost pracovat na sobě za podpory rodiny a celý svůj potenciál směřovat do svého rozvoje.

Díky propracovanému systému poskytování služby jsme schopni vytipovat pro konkrétního člověka pracovní místo odpovídající jeho schopnostem tak, aby se nejednalo o pouhý pracovní pokus ale dlouhodobé zaměstnání, kde se stane plnohodnotným spolupracovníkem týmu. V oblasti bydlení řešíme nejen schopnosti jedince ale také vývoj zdravotního stavu směrem do budoucna i jeho preference pro bydlení. Zajímá nás, jaké představy o svém bydlení má, kde chce žít a s kým. Tyto představy jsou pro nás velmi důležité, ale snažíme se s nimi pracovat tak, aby byly uskutečnitelné. Stejně jako v zaměstnání klademe důraz na dlouhodobost, finanční udržitelnost a spokojenost.

V sociální rehabilitaci se řídíme heslem „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Na intenzivní trénink sociální rehabilitace je pak velmi snadné navázat nejen v zaměstnání, ale také v bydlení. Zde už se vypořádávají naši lidé „pouze“ s novými podmínkami, kolegy či spotřebiči a mohou se věnovat důležitějším věcem, než je rozvoj schopností, a to je vydělávání peněz a odpočinek na gauči.

Přáli bychom si, aby lidé s mentálním postižením mohli své dovednosti rozvíjet jinde než doma nebo na pracovišti, aby služba sociální rehabilitace byla dostupná všem.

O službě sociální rehabilitace SKOKu do života se více dozvíte v našem nové spotu https://www.youtube.com/watch?v=8xyHE9rAD_8.