SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

Co se ve SKOKu děje?

Aneb takový náš malý informační blog...

Bez sociální rehabilitace se neobejdeme

18.12.2018

Sociální rehabilitace je služba, jejímž základním posláním je vytvářet prostor pro rozvoj schopností a dovedností lidí s handicapem. Sociální rehabilitace SKOKu do života se zaměřuje na trénink dovedností potřebných pro práci, bydlení a samostatný život dospělých lidí s mentálním postižením. Služba funguje jako tranzit mezi školním prostředím a zaměstnáním, později pak samostatným bydlením. V rámci služby máme dostatek příležitostí poznat silné a slabé stránky každého člověka a naplánovat jeho trénink tak, aby dosáhl maximální možné samostatnosti ve všech oblastech běžného života. Velkou výhodou je, že je služba poskytována bezplatně díky financování z individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV a dotaci města Hradec Králové a většina uživatelů nečelí v době docházky žádné krizové životní situaci. Mají tak příležitost pracovat na sobě za podpory rodiny a celý svůj potenciál směřovat do svého rozvoje.

Díky propracovanému systému poskytování služby jsme schopni vytipovat pro konkrétního člověka pracovní místo odpovídající jeho schopnostem tak, aby se nejednalo o pouhý pracovní pokus ale dlouhodobé zaměstnání, kde se stane plnohodnotným spolupracovníkem týmu. V oblasti bydlení řešíme nejen schopnosti jedince ale také vývoj zdravotního stavu směrem do budoucna i jeho preference pro bydlení. Zajímá nás, jaké představy o svém bydlení má, kde chce žít a s kým. Tyto představy jsou pro nás velmi důležité, ale snažíme se s nimi pracovat tak, aby byly uskutečnitelné. Stejně jako v zaměstnání klademe důraz na dlouhodobost, finanční udržitelnost a spokojenost.

V sociální rehabilitaci se řídíme heslem „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Na intenzivní trénink sociální rehabilitace je pak velmi snadné navázat nejen v zaměstnání, ale také v bydlení. Zde už se vypořádávají naši lidé „pouze“ s novými podmínkami, kolegy či spotřebiči a mohou se věnovat důležitějším věcem, než je rozvoj schopností, a to je vydělávání peněz a odpočinek na gauči.

Přáli bychom si, aby lidé s mentálním postižením mohli své dovednosti rozvíjet jinde než doma nebo na pracovišti, aby služba sociální rehabilitace byla dostupná všem.

O službě sociální rehabilitace SKOKu do života se více dozvíte v našem nové spotu https://www.youtube.com/watch?v=8xyHE9rAD_8.