SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

Co se ve SKOKu děje?

Aneb takový náš malý informační blog...

Na 1. místě stále člověk

Na 1. místě stále člověk

31.10.2018 |  


Měsíc říjen se pravděpodobně stane nejvíce nabitým měsícem roku 2018. Mysleli jsme si, že nás čeká „pouze“ akcelerátor České spořitelny zvaný Impact First. A ono zase NE. PLÁN NEPLÁN, ohlásila se nám kontrola první, pak druhá a třetí. Řešili jsme stěhování jedné uživatelky a to, zda začneme poskytovat službu člověku, jehož postižení jsme diagnostikovali výhradně my, nikoliv sociální systém. Čekala nás největší cateringová akce bistra, když k nám nečekaně dorazila inspekce kvality sociálních služeb, dvě sympatické inspektorky plnící své zákonné a pracovní povinnosti. Horším časem pro jejich návštěvu by byla už jen hospitalizace někoho z našich kamarádů na neurologii nebo psychiatrii. (Ačkoliv jsme už poměrně velká organizace, s našimi lidmi prožíváme intenzivně jejich úspěchy i ohrožení.)

Inspekci KVALITY sociálních služeb jsem za dobu našeho fungování zažila po třetí. Její průběh byl pro mne opět nahlédnutím do tvrdé reality byrokratického života systému, který nám vládne. Jako dvě předchozí, i tato třetí inspekce kvality začala papírem a z naprosté většiny byla zaměřena na kontrolu písemných záznamů a pravděpodobně papírem i skončí – tedy doručením a odsouhlasením závěrečné zprávy. Svou profesi jsem si vybrala dobrovolně – prostě proto, že mi přišlo důležité napomoci lidem s menšími schopnostmi než mám já do práce a samostatného života. Moje práce je můj život. Moje práce je život lidí, kteří k nám přišli, jedni s tím, že potřebují pomoc, druzí s tím, že chtějí smysluplně pomáhat. To, co je u nás ve SKOKu nejdůležitější je lidský život. Každému chceme dát šanci na to, aby právě ten jeho byl podle jeho představ, aby byl úspěšný.

Ačkoliv to v kontextu standardů kvality sociálních služeb může znít divně, stále považujeme za nejdůležitější mezilidskou komunikaci , spolupráci a porozumění. Obrátí-li se na nás kdokoliv z lidí ze SKOKu s prosbou o pomoc, děláme všichni vše proto, abychom pomáhali. Pro našeho uživatele totiž není důležité zda jsme pracovníkem sociální rehabilitace, chráněné dílny nebo ředitelkou. Pro něj je důležitý fakt, že někomu z nás důvěřuje. A jelikož jsme nevystudovali práci s papírem ale práci s člověkem s handicapem, není pro nás na prvním místě plánování schůzek, vyhodnocování ani zpracování zpráv a zaznamenávání úkonů. Pro nás je prioritou umožnit každému člověku dostat v čase a místě to, co mu můžeme poskytnout – lidskou podporu v jeho rozvoji, rozhodnutí a řešení problémů.

Jelikož jsou naše rozpočty omezené a nemůže mít každý pracovník k sobě zapisovatele a díky tomu o každém nákupu, vaření nebo práci v dílně vést souběžně s vykonaný úkonem zápis, dáváme přednost práci samotné před zapisováním. Pokud bychom chtěli pracovat v administrativě, pracovali bychom jinde, mnohdy za více peněz. Svou práci děláme jak nejlépe umíme a největší zpětnou vazbou jsou nám úspěchy či neúspěchy, spokojenost či nespokojenost našich lidí. Tuto realitu nám žádná závěrečná zpráva sepsaná jako výstup z proběhlé inspekce kvality nenahradí. Kvalitu naši práce nezměříme ani počtem vyrobených „zmetků“ ani ziskem. Bohužel je však děsivou realitou nastavení systému fakt, že kvalita sociální služby se hodnotí podle kvality zpracování papíru a míry schody mezi kritériem a papírem. Ačkoliv se nijak zvlášť nestrachuji o výsledné hodnocení, je nám opravdu nepříjemné opakovaně čelit rozmarům byrokracii systému a plnit požadované dokumenty údaji jen proto, aby je bylo možné snadno a efektivně zkontrolovat, což však nijak neodráží realitu života. I přes to, že je pro nás vedení dokumentace na 2. místě, děláme vše pro to, aby byly naše služby kvalitní, efektivní a úspěšné. I přes tlak na prsou, jsme se po ukončení inspekce rozhodli vrátit k řešení problémů a potřeb skutečných lidí, k plněné skutečného poslání. Opustili jsme kancelář a papíry a vrhli jsme se zpět do života.

My jsme totiž SKOK do života, společnost, kde práce musí dávat smysl, společnost, kde je na prvním místě člověk.

 

Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka SKOKu do života, o.p.s.