SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

Posláním služby chráněné bydlení je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením kvalitní bydlení, stravu a profesionální podporu tak, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet podle svých představ.

 

Služba chráněné BYDLENÍ v síti byla registrována dne 1. 8. 2015 dle §51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je pobytová služba.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 17 osob.

Služba je nyní plně obsazena, nejsou tedy k dispozici žádná volní místa pro nové obyvatele domu.

ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI SLUŽBY:

1.    POSKYTNUTÍ STRAVY - pomoc s přípravou stravy, nebo zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

2.    POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ - ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

3.    CHOD DOMÁCNOSTI - pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

4.    VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

5.    ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM - doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

6. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

7.    POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

8.    POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

DOSTUPNOST SLUŽBY:

Služba je pro uživatele dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

DŮM - vila JŮLIE

 • Dům pro 7 osob, které potřebují pomoc více než 8 hodiny denně, nebo přes noc, nikoliv však v každém okamžiku;
 • personální zajištění 24 hodin denně;
 • všichni uživatelé mají činnost (např. sociální rehabilitace) nebo práci min na 4 hodiny denně mimo dům;
 • dům je jedna společná domácnost, ve které má každý svůj samostatný pokoj;
 • dům není kompletně bezbariérový, některé pokoje jsou v patře;
 • společné prostory (kuchyně, obývací pokoj, zahrada).

 

DŮM - vila JANA

 • Dům pro 10 osob, které potřebují pomoc více než 8 hodiny denně, nebo přes noc, nikoliv však v každém okamžiku;
 • personální zajištění 24 hodin denně;
 • všichni uživatelé mají činnost (např. sociální rehabilitace) nebo práci min na 4 hodiny denně mimo dům;
 • v domě jsou 3 samostatné domácnosti, ve kterých jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje;
 • dům není kompletně bezbariérový, jedna domácnost pro 4 uživatele je v patře;
 • společné prostory (kuchyně, obývací pokoj, zahrada).