SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

Posláním služby chráněné bydlení je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením kvalitní bydlení, stravu a profesionální podporu tak, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet podle svých představ.

 

Služba chráněné BYDLENÍ v síti byla registrována dne 1. 8. 2015 dle §51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je pobytová služba.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 17 osob.

Služba je nyní plně obsazena, nejsou tedy k dispozici žádná volná místa pro nové obyvatele domů.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ve dvou rodinných domech v Hradci Králové. Doprovody jsou zajišťovány dle aktuálních kapacitních možností služby po celé České republice.

VILA JANA, Hradec Králové, Plotiště

 • Rodinný dům se zahradou,
 • kapacita domu 10 osob, muži a ženy,
 • 3 dvoulůžkové pokoje a 4 jednolůžkové pokoje,
 • 3 kuchyně, 2 obývací pokoje,  3 koupelny, 4 wc, zastřešená terasa,
 • všichni obyvatelé se pohybují samostatně po městě, chodí do práce nebo navazujících služeb, jsou velmi aktivní ve svém životě i volném čase.

VILA JŮLIE, Nový Hradec Králové

 • Rodinný dům se zahradou,
 • kapacita domu 7 osob, muži a ženy,
 • 7 jednolůžkových pokojů,
 • 1 kuchyň spojená s obývacím pokojem, 3 koupelny, 3 wc, zastřešená terasa,
 • obyvatelé se pohybují po městě sami pouze po natrénovaných trasách, jinak s doprovodem pracovníků. Chodí do práce na zkrácené úvazky nebo do sociálně terapeutické dílny, život i volný čas zde běží v pomalejším tempu. 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je vytvářet přátelský, bezpečný domov pro dospělé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří by si ho nedokázali vytvořit a udržet sami v komunitě, kde doposud žili.  Domov, ve kterém si jeho obyvatelé společně s pracovníky kvalitně vaří, uklízí i odpočívají, mluví spolu a starají se o sebe. Cílem je dospělý člověk s mentálním postižením, který má svůj zdravý životní stereotyp, dokáže spolupracovat s pracovníky na plánování a realizaci úkonů tak, aby se v co největší možné míře aktivně podílel na chodu domácnosti a rozhodoval o svém životě. Výběr z nabídky probíhá na základě schopností a aktuálních potřeb: 

 • ž      POMOC PŘI VAŘENÍ A STRAVOVÁNÍ
 • ž      ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ
 • ž      POMOC S DOMÁCNOSTÍ
 • ž      POMOC PŘI NAKUPOVÁNÍ
 • ž      POMOC V HOSPODAŘENÍ S PENĚZI
 • ž      OPAKOVANÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ
 • ž      POMOC PŘI KOMUNIKACI A KONTAKTU S RODINOU A SOUROZENCI
 • ž      POMOC V OBLASTI SEXUALITY A VZTAHŮ
 • ž      PODPORA PRÁCE A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
 • ž      POMOC V KOMUNIKACI K UPLATNĚNÍ VLASTNÍCH PRÁV
 • ž      ČTENÍ DOKUMENTŮ A POŠTY
 • ž      DOPROVODY
 • ž      PLÁNOVÁNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
 • ž      SPOLEČNÉ AKTIVITY VE VOLNÉM ČASE

Více v GARANTOVANÉ NABÍDCE SLUŽBY

DOSTUPNOST SLUŽBY

Služba je pro uživatele dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

ROZSAH SLUŽBY

Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin poskytování služby měsíčně. Jedná se o službu s 24hodinovým zajištěním podpory.

Za optimální považujeme rozsah: SLUŽBU ČERPÁM 7 DNÍ V TÝDNU 26 DNÍ V MĚSÍCI V ROZSAHU 4 HODINY INDIVIDUÁLNĚ A  30 HODIN SKUPINOVĚ ZA TÝDEN.