SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

Informace o Individuálním projektu IV

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0000052)

Název veřejné zakázky: Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Hradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 4 227 195 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 20 osob).

Poslání: Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytovat profesionální podporu lidem s mentálním postižením tak, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet dle svých představ.