SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

Konzultace

SKOK do života, o.p.s. nabízí konzultace, které se týkají podpory organizací působících v sociálních službách. Jedná se o následující oblasti:

  • Služba sociální rehabilitace a její specifika, plánování s uživateli.
  • Služba podpora samostatného bydlení a její specifika, plánování s uživatel
  • Služba chráněné bydlení a její specifika, plánování s uživateli.
  • Finanční plánování a finanční gramotnost pro osoby s mentálním postižením.
  • Efektivní trénink (motivace, přiměřená podpora, srozumitelnost se zaměřením na domácí práce).
  • Systém dokumentace k efektivnímu tréninku.
  • Minimum úspěšného pracovníka (sebeobsluha, výkon práce, bezpečnost, samostatný pohyb) s mentálním postižením.
  • Sociální podnikání, vznik, specifika, podnikatelský plán, marketingové aktivity.
  • Projektový management.
  • Personalistika, vedení, hodnocení pracovníků.

Každá konzultace odráží naše praktické zkušenosti, které máme s lidmi s mentálním postižením při poskytování služby sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení  a dále při jejich zaměstnávání v našem sociálním podniku a LADÍLNĚ (úklidová, šicí dílna, skartační práce, vazba a tisk absolventských prací). Bližší informace o naší činnosti naleznete na www.skokdozivota.cz.

 

Kontakty:

Mgr. Jitka Jirsová

736 154 419    

 

jitka.jirsova@skokdozivota.cz