SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

O sociálně terapeutické dílně

Posláním služby SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA je vytvoření místa pro pravidelný, smysluplný výkon různorodých činností s možností seberealizace v rámci maximální možné aktivace pracovního potenciálu. Vytvoření takové nabídky aktivit (pěstování bylin, ovoce, sušení, práce se dřevem), která nepovede ke stagnaci schopností nebo prohlubování nepříznivé sociální situace jedince související s tím, že nemá práci. Naopak povedou k motivaci pracovat a zapojit se do života společnosti, což bude lépe odpovídat potřebám těchto osob.vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.

Služba LAFARMA byla zaregistrována dne 1. 9. 2018 dle §67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociálně terapeutická dílna je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní.

 

LAFARMA

Kejzlarova 1679

500 12 Hradec Králové