SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

A REKONSTRUKCE OBJEKTU U NÁHONA.

Rekonstrukce objektu byla realizována v rámci projektu „Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. - Plotiště n/L“, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08201. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR. Procesy deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, které spočívají v přechodu od velkokapacitních pobytových služeb směrem k podpoře života osob ohrožených sociálním vyloučením v běžné komunitě, podporuje Královéhradecký kraj dlouhodobě, a to jak podporou rozvoje terénních a ambulantních služeb, které umožňují setrvání osob závislých na péči v přirozeném prostředí, tak postupnou proměnnou krajem zřizovaných organizací poskytujících sociální služby osobám s postižením a duševním onemocněním. Díky 5 investičním projektům realizovaným za podpory strukturálních fondů EU byla v Královéhradeckém kraji v letech 2014 a 2015 nahrazena kapacita 44 lůžek ústavních služeb kapacitou služeb komunitního charakteru, dostupných v běžném prostředí.