SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menuMenu

 

                                     

Informace o Individuálním projektu V

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0015003)

Název veřejné zakázky: Dílčí část 13 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2020 do 30. června 2022

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 3 657 525 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 12 osob).

Poslání: Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých pracovních činností v Hradci Králové a okolí tak, aby se dospělí lidé s mentálním postižením nebo psychiatrickým onemocněním s nižším pracovním potenciálem mohli denně smysluplně realizovat dle svých schopností a potřeb.