Co se ve SKOKu děje?

Sebeobhájci představují 13 útržků k normálnosti

Dospělí lidé s intelektovým zněvýhodněním, kterým SKOK do života poskytuje sociální službu, případně je zaměstnává, se zapojili do kampaně PÁR ÚTRŽKŮ K NORMÁLNOSTI. Ta má pomoci zlepšit život lidem v ústavech. 

* * * 

Sebeobhájce je člověk s poruchou učení, intelektovým znevýhodněním nebo tělesným postižením, který sám za sebe či za osoby s obdobnými problémy hovoří ve veřejném prostoru. Mluví o svých zkušenostech, věcech, jež ho tíží a zasazuje se o zlepšení svého postavení ve společnosti. Cílem sebeobhájce je získat větší prostor a kontrolu nad vlastním životem.