Informace o projektu Spolu, snadno, srozumitelně

Název projektu: Spolu, snadno, srozumitelně (reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_023/0001563)

Doba trvání projektu: od 1. září 2016 do 31. května 2018

Rozpočet projektu: 2 544 560 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout odborné vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ve 3 partnerských organizacích, které poskytují různé typy sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.