Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence II v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Informace o Individuálním projektu II

Název veřejné zakázky: Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení pro osoby s mentálním postižením - Hradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 5 140 800 Kč

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 30 uživatelů služby sociální rehabilitace).

Poslání: Sociální rehabilitace nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.