Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence III v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Informace o Individuálním projektu III

Název veřejné zakázky: Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení - mentální postižení - Hradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2015 do 30. září 2015

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 2 235 174 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 25 osob).

Poslání: Sociální rehabilitace nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.

... tisková zpráva k projektu [.pdf]