Zajištění kvalitního bydlení v rodinných domech, stravy a 24 hodinové (nepřetržité) péče dospělým osobám s intelektovým znevýhodněním. 

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

V rámci služby chráněné bydlení garantujeme uživatelům všechny uvedené činnosti, které vychází z §17 vyhlášky 505/2006 Sb., dle zakázky jednotlivce, v individuálně sestaveném časovém harmonogramu, který vychází z individuálního plánu podpory tak, aby docházelo k jeho naplnění v souladu s pracovními úvazky pracovníků služby.

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec a

 

POSKYTNUTÍ STRAVY, POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

POMOC JÍDLO

1

Pomoc s přípravou stravy

ž      POMOC PŘÍPRAVA STUDENÝ NÁPOJ

ž      POMOC PŘÍPRAVA TEPLÝ NÁPOJ

ž      POMOC PŘÍPRAVA SNÍDANĚ

ž      POMOC PŘÍPRAVA SVAČINA

ž      POMOC PŘÍPRAVA OBĚD

ž      POMOC PŘÍPRAVA VEČEŘE

 

 

ž      POMOC S NÁKUPEM

2

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně 3 jídla denně

ž      POMOC S VÝBĚREM JÍDLA

ž      POMOC PŘI SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU

ž      POMOC S OBJEDNÁNÍM JÍDLA

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec b

 

POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ

POMOC BYDLENÍ

1

Ubytování, které má znaky domácnosti

ž      JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

ž      DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

ž      KOUPELNA

ž      WC

ž      WC, bidet

ž      KUCHYNĚ

ž      OBÝVACÍ POKOJ

ž      ZAHRADA

 

Úklid prostor

ž      ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

ž      ÚKLIDOVÉ POMŮCKY A SPOTŘEBIČE

ž      VELKÝ ÚKLID

2

Praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení

ž      PRANÍ, SUŠENÍ, ŽEHLENÍ LŮŽKOVIN

ž      PRANÍ, SUŠENÍ, ŽEHLENÍ, RUČNÍKY, UTĚRKY, DEKY, SEDÁKY

ž      PRANÍ, SUŠENÍ, ŽEHLENÍ OSOBNÍ PRÁDLO

 

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec c

 

CHOD DOMÁCNOSTI

POMOC ČLOVĚKU S TÍM, CO DOMA NEUMÍ

1

Pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti 

ž      ÚKLID DOMÁCNOSTI

ž      POKOJE

ž      ZAŘÍZENÍ BYTU

ž      UDRŽOVÁNÍ TEPLA A VZDUCHU

ž      ODPADY

 2

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů

ž      ÚDRŽBA SPOTŘEBIČŮ

ž      OBSLUHA SPOTŘEBIČŮ

 3

Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

ž      HOSPODAŘENÍ S PENĚZI

ž      NÁKUP

ž      PLATBY

 

Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti

ž      PLÁNOVÁNÍ ČASU NA DOMÁCNOSTI

ž      PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍCH ČINNOSTÍ

ž      PODPORA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ

ž      ZABEZPEČENÍ BYTU, DOMU

  Podpora v nočních hodinách ž      NOČNÍ ASISTENCE

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec d

 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

POMOC S ČLOVĚKU S UČENÍM 

1

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

ž      VZTAHY S RODINOU, SOUROZENCI

ž      ZÁJMOVÉ AKTIVITY, SPOLKY

2

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

ž      OPAKOVÁNÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČTY

 

 

ž      KOMUNIKACE A ŘEČ

 

 

ž      ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O SVĚTĚ A SPOLEČNOSTI

 

 

ž      SAMOSTATNÝ POHYB

 3

Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

ž      PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

4

Podpora v oblasti partnerských vztahů

ž      SEX A VZTAHY

5

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

ž      PODPORA PRÁCE

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec e

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

KONTAKT

1

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

ž      DOPROVOD LÉKAŘ

ž      DOPROVOD DO PRÁCE

ž      DOPROVOD ÚŘADY

ž      DOPROVOD SLUŽBY

ž      DOPROVOD DO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

ž      DOPROVOD RESTAURACE

ž      DOPROVOD KONCERT, DIVADLO

ž      DOPROVOD BAZÉN A JINÉ SPORTY

2

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

ž      SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ

 

 

ž      UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 

 

ž      MOBIL, POČÍTAČ, INTERNET, FOŤÁK

 3

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomo a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob

ž      VZTAHY S RODINOU, SOUROZENCI

ž      ZÁJMOVÉ AKTIVITY, SPOLKY

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec f

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

SPOLEČNÉ, SKUPINOVÉ ČINNOSTI

1

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

      SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ

ž      KRIZOVÝ SCÉNÁŘ

ž      DOMÁCÍ LÉKARNIČKA

ž      ZNALOST PRVNÍ POMOC

 

 

ž      SPOLEČNÉ AKTIVITY A ZÁJMY

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec g

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH PRÁV

1

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

ž      POMOC V KOMUNIKACI S RODIČI, OPATROVNÍKY

ž      KOMUNIKACE S ÚŘADY

ž      KOMUNIKACE SE SOUDEM

ž      ŽÁDOSTI A DOKLADY

ž      VOLBY

2

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

ž      ČTENÍ DOKUMENTŮ, POŠTY

 

§17 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec h

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ 

POMOC HYGIENA

1

Pomoc při osobní hygieně

ž      MYTÍ RUKOU

ž      ČÍŠTENÍ ZUBŮ

ž      SPRCHA

ž      CELKOVÁ ÚPRAVA

ž      LÉKY

Pomoc při základní péči vlasy a nehty

ž      VLASY

ž      NEHTY

3

Pomoc při použití wc

ž      WC

ž      BIDET

ž      INTIMNÍ HYGIENA