Zajištění kvalitního bydlení v rodinných domech, stravy a 24 hodinové (nepřetržité) péče dospělým osobám s mentálním postižením. 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením z Hradce Králové a okolí, které potřebují ke svému samostatnému životu pomoc více než 8 hodin denně nebo přes noc, nikoliv však v každém okamžiku.

Služba chráněné bydlení je založena na principu společného bydlení v rodinných domcích, kde mají uživatele k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyní a zázemím. Podporu mohou čerpat 24 hodin denně ve všech oblastech života mimo zdravotní péči.

KDO S NÁMI MŮŽE BYDLET

  • JSEM DOSPĚLÝ ČLOVĚK S MENTÁLNÍM NEBO KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM.
  • CHCI ŽÍT VE SKUPINĚ S KAMARÁDY. 
  • DLOUHODOBĚ ŽIJI V HRADCI KRÁLOVÉ A OKOLÍ.
  • CHCI SE OSAMOSTATNIT A ŽÍT VLASTNÍ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT S OPTIMÁLNÍ MÍROU PODPORY.

KDO S NÁMI NEMŮŽE BYDLET

  • NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM, CO DĚLAT.

o   Mám dlouhodobé závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.

  • NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.

o   Potřeba podpory v každém okamžiku, potřeba uzavřených prostor.

  • NEUMÍM SI VZÍT LÉKY SÁM, POTŘEBUJI DLOUHODOBĚ ZDRAVOTNÍ SESTRU.

o   Potřebuji dlouhodobou zdravotní péči několikrát denně

  • ŠKODÍM OSTATNÍM, MÁM ZÁVAŽNÉ PORUCHY CHOVÁNÍ.

o   Nedokáží respektovat základní pravidla lidského soužití, jsem agresivní.

  • NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI.

o   Nemám trvalé bydliště v Královehradeckém kraji.