Zajištění kvalitního bydlení v rodinných domech, stravy a 24 hodinové (nepřetržité) péče dospělým osobám s intelektovým znevýhodněním. 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby se středně těžkým intelektovým znevýhodněním a kombinovaným postižením z Hradce Králové a okolí, které potřebují ke svému samostatnému životu pomoc více než 8 hodin denně nebo přes noc, nikoliv však v každém okamžiku.

Služba chráněné bydlení je založena na principu společného bydlení v rodinných domcích, kde mají uživatele k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyní a zázemím. Podporu mohou čerpat 24 hodin denně ve všech oblastech života mimo zdravotní péči.

KDO S NÁMI MŮŽE BYDLET

  • JSEM DOSPĚLÝ ČLOVĚK S MENTÁLNÍM NEBO KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM.
  • CHCI ŽÍT VE SKUPINĚ S KAMARÁDY. 
  • DLOUHODOBĚ ŽIJI V HRADCI KRÁLOVÉ A OKOLÍ.
  • CHCI SE OSAMOSTATNIT A ŽÍT VLASTNÍ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT S OPTIMÁLNÍ MÍROU PODPORY.

KDO S NÁMI NEMŮŽE BYDLET

NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM, CO DĚLAT.
Mám dlouhodobé závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.
 
NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.
Potřeba podpory v každém okamžiku, potřeba uzavřených prostor.
 
NEUMÍM SI VZÍT LÉKY SÁM, POTŘEBUJI DLOUHODOBĚ ZDRAVOTNÍ SESTRU.
Potřebuji dlouhodobou zdravotní péči několikrát denně.
 
ŠKODÍM OSTATNÍM, MÁM ZÁVAŽNÉ PORUCHY CHOVÁNÍ.
Nedokáží respektovat základní pravidla lidského soužití, jsem agresivní.
 
NEBYDLÍM V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI.
Nemám trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji.