Zajištění kvalitního bydlení v rodinných domech, stravy a 24 hodinové (nepřetržité) péče dospělým osobám s intelektovým znevýhodněním. 

Posláním služby chráněné bydlení je zajistit lidem s intelektovým znevýhodněním a kombinovaným postižením kvalitní bydlení, stravu a profesionální péči tak, aby mohli v Hradci Králové s trvalou podporou žít a bydlet podle svých představ.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je vytvářet přátelský, bezpečný domov pro dospělé lidi s intelektovým znevýhodněním nebo kombinovaným postižením, kteří by si ho nedokázali vytvořit a udržet sami v komunitě, kde doposud žili.  Domov, ve kterém si jeho obyvatelé společně s pracovníky kvalitně vaří, uklízí i odpočívají, mluví spolu a starají se o sebe. Cílem je dospělý člověk s intelektovým znevýhodněním, který má svůj zdravý životní stereotyp, dokáže spolupracovat s pracovníky na plánování a realizaci úkonů tak, aby se v co největší možné míře aktivně podílel na chodu domácnosti a rozhodoval o svém životě. Výběr z nabídky probíhá na základě schopností a aktuálních potřeb.

Více v dokumentu Průvodce službou chráněné BYDLENÍ v síti [.pdf] 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

Osoby s intelektovým znevýhodněním ve věku 19-64 let.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Služba je pro uživatele dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

ROZSAH SLUŽBY

Tato forma pobytové služby je poskytována nepřetržitě. 

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 22 osob. 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ve třech rodinných domech v Hradci Králové. Doprovody jsou zajišťovány dle aktuálních kapacitních možností služby po celé České republice. 

CENÍK SLUŽBY 

VILA JANA
 
  • rod. dům se zahradou (kapacita 10 osob, muži a ženy)
  • 3 dvoulůžkové pokoje, 4 jednolůžkové pokoje, 3 kuchyně, 2 obývací pokoje, 3 koupelny, 4 WC a zastřešená terasa
Obyvatelé se pohybují samostatně po městě, chodí do práce nebo navazujících služeb, jsou velmi aktivní ve svém životě i ve volném čase.
VILA JULIE
 
  • rod. dům se zahradou (kapacita 9 osob, muži a ženy)
  • 9 jednolůžkových pokojů, 1 kuchyň s obývacím pokojem, 4 koupelny, 6 WC a zastřešená terasa
Obyvatelé se pohybují po městě sami pouze po natrénovaných trasách, jinak s doprovodem pracovníků. Chodí do práce na zkrácené úvazky nebo do sociálně terapeutické dílny, život i volný čas zde běží v pomalejším tempu. 
VILA MALŠOVICE
 
  • rod. dům se zahradou (kapacita 3 osoby, muži a ženy)
  • 3 jednolůžkové pokoje, 1 kuchyň s obývacím pokojem, 2 koupelny, 2 WC a terasa
Obyvatelé se pohybují samostatně po městě, chodí do práce nebo navazujících služeb, jsou velmi aktivní ve svém životě i ve volném čase.

Služba chráněné BYDLENÍ v síti byla registrována dne 1. 8. 2015 dle §51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je pobytová služba.