Zajištění kvalitního bydlení v rodinných domech, stravy a 24 hodinové (nepřetržité) péče dospělým osobám s mentálním postižením. 

Posláním služby chráněné bydlení je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením kvalitní bydlení, stravu a profesionální péči tak, aby mohli v Hradci Králové s trvalou podporou žít a bydlet podle svých představ.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je vytvářet přátelský, bezpečný domov pro dospělé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří by si ho nedokázali vytvořit a udržet sami v komunitě, kde doposud žili.  Domov, ve kterém si jeho obyvatelé společně s pracovníky kvalitně vaří, uklízí i odpočívají, mluví spolu a starají se o sebe. Cílem je dospělý člověk s mentálním postižením, který má svůj zdravý životní stereotyp, dokáže spolupracovat s pracovníky na plánování a realizaci úkonů tak, aby se v co největší možné míře aktivně podílel na chodu domácnosti a rozhodoval o svém životě. Výběr z nabídky probíhá na základě schopností a aktuálních potřeb: 

 • ž      POMOC PŘI VAŘENÍ A STRAVOVÁNÍ
 • ž      ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ
 • ž      POMOC S DOMÁCNOSTÍ
 • ž      POMOC PŘI NAKUPOVÁNÍ
 • ž      POMOC V HOSPODAŘENÍ S PENĚZI
 • ž      OPAKOVANÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ
 • ž      POMOC PŘI KOMUNIKACI A KONTAKTU S RODINOU A SOUROZENCI
 • ž      POMOC V OBLASTI SEXUALITY A VZTAHŮ
 • ž      PODPORA PRÁCE A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
 • ž      POMOC V KOMUNIKACI K UPLATNĚNÍ VLASTNÍCH PRÁV
 • ž      ČTENÍ DOKUMENTŮ A POŠTY
 • ž      DOPROVODY
 • ž      PLÁNOVÁNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
 • ž      SPOLEČNÉ AKTIVITY VE VOLNÉM ČASE

Více v GARANTOVANÉ NABÍDCE SLUŽBY

DOSTUPNOST SLUŽBY

Služba je pro uživatele dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

ROZSAH SLUŽBY

Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin poskytování služby měsíčně. Jedná se o službu s 24hodinovým zajištěním podpory.

Za optimální považujeme rozsah: SLUŽBU ČERPÁM 7 DNÍ V TÝDNU 26 DNÍ V MĚSÍCI V ROZSAHU 4 HODINY INDIVIDUÁLNĚ A  30 HODIN SKUPINOVĚ ZA TÝDEN. 

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 17 osob.

Služba je nyní plně obsazena, nejsou tedy k dispozici žádná volná místa pro nové obyvatele domů.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ve dvou rodinných domech v Hradci Králové. Doprovody jsou zajišťovány dle aktuálních kapacitních možností služby po celé České republice. 

VILA JANA, Hradec Králové - Plotiště
 
 • rodinný dům se zahradou (kapacita 10 osob, muži a ženy)
 • 3 dvoulůžkové pokoje a 4 jednolůžkové pokoje, 3 kuchyně, 2 obývací pokoje, 3 koupelny, 4 WC a zastřešená terasa
Obyvatelé se pohybují samostatně po městě, chodí do práce nebo navazujících služeb, jsou velmi aktivní ve svém životě i ve volném čase.
VILA JŮLIE, Nový Hradec Králové
 
 • rodinný dům se zahradou (kapacita 7 osob, muži a ženy)
 • 7 jednolůžkových pokojů, 1 kuchyň spojená s obývacím pokojem, 3 koupelny, 3 WC a zastřešená terasa
Obyvatelé se pohybují po městě sami pouze po natrénovaných trasách, jinak s doprovodem pracovníků. Chodí do práce na zkrácené úvazky nebo do sociálně terapeutické dílny, život i volný čas zde běží v pomalejším tempu. 

Služba chráněné BYDLENÍ v síti byla registrována dne 1. 8. 2015 dle §51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je pobytová služba.