Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Informace o Individuálním projektu I

Název veřejné zakázky: Sociální rehabilitace v Hradci Králové pro osoby s mentálním postižením

Doba trvání projektu: od 1. června 2009 do 30. června 2012

Rozpočet projektu: 270 441 082 Kč

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 7 484 200 Kč

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky bylo podpořeno 40 uživatelů služby sociální rehabilitace).

Poslání: Sociální rehabilitace nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.