Informace o Individuálním projektu IV

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0000052)

Název veřejné zakázky: Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení - mentální postižení - Hradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 10 642 457 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 45 osob, z toho 5 osob připravených hledat si zaměstnání nebo úspěšně zaměstnatných).

Poslání: Sociální rehabilitace nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.