Informace o Individuálním projektu VI

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI (reg. č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0015003)

Název veřejné zakázky: Dílčí část 16 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2020 do 30. června 2022

Výše veřejné zakázky pro SKOK do života, o.p.s.: 11 161 795 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 30 osob).

Poslání: Sociální rehabilitace nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.