Služba, kam dochází dospělé osoby s intelektovým znevýhodněním za nácvikem dovedností a získáváním vědomostí pro práci a samostatný život.

KDO K NÁM CHODÍ

Absolvent alespoň povinné školní docházky nebo dospělý člověk s mentálním postižením, který nemohl ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měl potřebné předpoklady.
CHODIL JSEM DO ŠKOLY, NEBO BYCH JI ZVLÁDL.

Doposud žije v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení.
ŽIJI DOMA NEBO SÁM.

Je sociálně adaptabilní.
RÁD POZNÁVÁM NOVÉ LIDI, VĚCI.

Aktivní participace na osobním rozvoji.
CHCI NA SOBĚ PRACOVAT.

Je bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času.
NECHODÍM DO PRÁCE NEBO SE NUDÍM, KDYŽ NEMÁM CO DĚLAT.

KDO K NÁM NEMŮŽE CHODIT

Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.
NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT.

Mám značně sníženou sociální adaptabilitu.
NEJSEM RÁD S LIDMI, TĚŽKO SI ZVYKÁM NA NOVÉ VĚCI A LIDI.

Potřeba stálé asistentské pomoci (neplatí pro účast na aktivitách zaměřených na rozvoj osobnosti).
NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.

Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji.
NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI.