Služba, kam dochází dospělé osoby s intelektovým znevýhodněním za nácvikem dovedností a získáváním vědomostí pro práci a samostatný život.

Posláním služby sociální rehabilitace je nabízet dospělým lidem s intelektovým znevýhodněním z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získávání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je dospělý člověk s intelektovým znevýhodněním, který dosáhl maximálního možného rozsahu svých dovedností a vědomostí v oblastech práce, bydlení a učení tak, aby se mohl uplatnit na pracovním trhu a odstěhovat se do chráněného nebo podporovaného bydlení. 

Více informací v dokumentu Průvodce službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení [.pdf]  

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

Osoby s intelektovým znevýhodněním ve věku 18-64 let.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Po 8:00 - 16:00 (16:00 - 8:00 dle potřeb klienta)
Út  8:00 - 16:00 (16:00 - 8:00 dle potřeb klienta)
St  8:00 - 16:00 (16:00 - 8:00 dle potřeb klienta)
Čt  8:00 - 16:00 (16:00 - 8:00 dle potřeb klienta)
Pá  8:00 - 16:00 (16:00 - 8:00 dle potřeb klienta)
So + Ne - dle potřeb klienta

ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny formou dopoledních a odpoledních tréninkových bloků. Garantujeme 15 skupinových hodin a 1 individuální hodinu týdně.

Každý uživatel chodí do služby každý den minimálně od pondělí do čtvrtka na minimálně 3 hodiny. Vybere si dopolední nebo odpolední blok. Služba je poskytována po dobu maximálně 5 let v individuálních případech může ředitelka rozhodnout o prodloužení. 

KAPACITA SLUŽBY

Maximální okamžitá kapacita je 15 uživatelů. Maximální počet uzavřených smluv je 30.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná ambulantně v prostorách rodinné vilky se zahradou, kde má každá tréninková aktivita odpovídající prostory, pomůcky a vybavení, tak aby byl trénink snadný. Nácviky tras probíhají po celém území Hradce Králové, pěšky i MHD. Součástí tréninku je také nakupování v různých obchodech a návštěvy veřejných institucí ve městě. V prázdninových měsících po celé České republice. 

Vila Idyla

(vila naproti hospodě U Andyho)

Brožíkova 451/5
Hradec Králové
500 12

Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne 19. 12. 2007 dle §70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní formou.