Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Informace o projektu SKOK do Evropy

Hlavním cílem projektu je na základě načerpaných evropských informací, zkušeností a zážitků zvýšit kvalitu služeb, profesionalitu pracovníků SKOKu do života o.p.s.
Projekt je realizován od 1. října 2010, bude ukončen 30. září 2013. Celková výše finančních prostředků je 4 500 992 Kč.

Mezi cíle projektu patří:

  • Vytvoření 5 manuálů pro pracovníky - z a podpory zahraničních partnerů - praktické návody a teoretické podklady pro nácvik konkrétních dovedností a získání vědomostí v oblasti bydlení, práce a života lidí s mentálním postižením.
  • Vytvoření 5 manuálů pro lidi s mentálním postižením - praktické návody (text, fotky, obrázky, video) pro zvládání nároků práce a souvisejících činností v českém a anglickém jazyce.
  • Vytvoření katalogu současné odborné literatury týkající se přímé práce s lidmi s mentálním postižením a jejich pracovního začleňování.
  • Seznámit se s interními materiály partnerských organizací.
  • Prezentovat vlastní úspěchy z praxe na závěrečném mezinárodním setkání v Hradci Králové v České republice.

Mezi další klíčové aktivity projektu patří:

  1. Stáž managementu u partnerských organizací v rozsahu 8 dní (2x 4 dny).
  2. Stáž pracovníků v přímé práci s lidmi s mentálním postižením v rozsahu 20 dnů (2x 10 dnů).
  3. Stáž lidí s mentálním postižením v rozsahu 8 dnů (2x 4 dny).

Partnerskými organizacemi v tomto projektu jsou:

Centre for flexible learning se sídlem v Söderhamnu ve Švédsku - www.cfl.sorehamn.se
Atempo Betriebsgesellschaft mbH se sídlem v Grazu v Rakousku - www.atempo.at