Služba, kam dochází dospělé osoby s mentálním postižením za nácvikem dovedností a získáváním vědomostí pro práci a samostatný život.

Posláním služby sociální rehabilitace je nabízet dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získávání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je dospělý člověk s mentálním postižením, který dosáhl maximálního možného rozsahu svých dovedností a vědomostí v oblastech práce, bydlení a učení tak, aby se mohl uplatnit na pracovním trhu a odstěhovat se do chráněného nebo podporovaného bydlení.

Minimální dílčí cíle služby:

  • ž      PRACUJI 1 HODINU V KUSE KAŽDÝ DEN.
  • ž      UMÍM 1 TRASU SAMOSTATNĚ.
  • ž      UMÍM POUŽÍVAT MOBILNÍ TELEFON.
  • ž      UMÍM ŘÍCT, CO CHCI A NECHCI, UMÍM POŽÁDAT O POMOC.
  • ž      UMÍM SI SAMOSTATNĚ NAKOUPIT 3 POLOŽKY.
  • ž      UMÍM SI UVAŘIT TEPLÝ NÁPOJ.
  • ž      UMÍM SI OHŘÁT JÍDLO V MIKROVLNCE.
  • ž      JSEM DENNĚ ČISTÝ A VONÍM.
  • ž      UMÍM UKLIDIT CHODBU.​

Více informací v GARANTOVANÉ NABÍDCE SLUŽEB

DOSTUPNOST SLUŽBY

Po  8,00 - 16,00 (16,00 - 8,00 dle potřeb klienta)

Út  8,00 - 16,00 (16,00 - 8,00 dle potřeb klienta)

St  8,00 - 16,00 (16,00 - 8,00 dle potřeb klienta)

Čt  8,00 - 16,00 (16,00 - 8,00 dle potřeb klienta)

Pá  8,00 - 16,00 (16,00 - 8,00 dle potřeb klienta)

So + Ne - dle potřeb klienta

ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny formou dopoledních a odpoledních tréninkových bloků. Garantujeme 15 skupinových hodin a 1 individuální hodinu týdně.

  • CHODÍM DO SLUŽBY KAŽDÝ DEN NA 4 HODINY

Každý uživatel chodí do služby každý den minimálně od pondělí do čtvrtka na minimálně 3 hodiny. Vybere si dopolední nebo odpolední blok. Služba je poskytována po dobu maximálně 5 let v individuálních případech může ředitelka rozhodnout o prodloužení. 

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 30 uzavřených smluv.

Okamžitá kapacita 15 uživatelů v jedné hodině.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná v prostorách rodinné vilky se zahradou, kde má každá tréninková aktivita odpovídající prostory, pomůcky a vybavení, tak aby byl trénink snadný. Nácviky tras probíhají po celém území Hradce Králové, pěšky i MHD. Součástí tréninku je také nakupování v různých obchodech a návštěvy veřejných institucí ve městě. V prázdninových měsících po celé České republice. V závislosti na schopnostech uživatelů může být služba poskytována i formou terénní – do jeho bydliště nebo formou skupinových tréninkových pobytů.

 

Vila Idyla

(vila naproti hospodě U Andyho)

Brožíkova 451/5
Hradec Králové
500 12

Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne 19. 12. 2007 dle §70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní formou.