Osvětou, konzultacemi, stážemi a kurzy měníme postavení lidí s intelektovým znevýhodněním ve společnosti i v sociálních službách. 

Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Vzdělávání

  • Obracejí se na Vás pracovníci s požadavkem na navýšení personálu?
  • Jsou přetížení a odmítají nové věci?
  • Máte pochybnosti o kvalitě jejich práce a nemáte jak ji zkontrolovat?
  • Jsou uživatelé Vašich služeb pasivní, nechtějí se zapojovat do činnosti domácnosti?

SKOK do života, o.p.s. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na základě udělené akreditace č. 2013/0611-I.

Nabízíme Vám dlouhodobou podporu v oblasti vzdělávání: 

  • 3 hodiny bezplatné konzultace s managementem pro seznámení s obsahem nabídky, pro zmapování aktuálního provozu služby, pracovních týmů a situace uživatelů.
  • Jednodenní akreditovaný kurz (8 hodin) pro základní vhled do problematiky - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2b).
  • Intenzivní kurz (24 hodin) pro získání praktických dovedností pro tvorbu postupů - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2b).
  • Následné konzultace v organizaci pro usnadnění realizace stanovených opatření.
  • Odborné stáže pracovníků z přímé práce - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2c).