Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Vzdělávání

->  Obracejí se na Vás pracovníci s požadavkem na navýšení personálu?

->  Jsou přetížení a odmítají nové věci?

->  Máte pochybnosti o kvalitě jejich práce a nemáte jak ji zkontrolovat?

->  Jsou uživatelé Vašich služeb pasivní, nechtějí se zapojovat do činnosti domácnosti?

SKOK do života, je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na základě udělené akreditace č. 2013/0611-I.

Nabízíme Vám dlouhodobou podporu v oblasti vzdělávání: 

·     3 hodiny bezplatné konzultace s managementem pro seznámení s obsahem nabídky, pro zmapování aktuálního provozu služby, pracovních týmů a situace uživatelů.

·     Jednodenní akreditovaný kurz (8 hodin) pro základní vhled do problematiky - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2b).

·     Intenzivní kurz (24 hodin) pro získání praktických dovedností pro tvorbu postupů - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2b).

·     Následné konzultace v organizaci pro usnadnění realizace stanovených opatření.

·     Odborné stáže pracovníků z přímé práce - odpovídá parametrům ZSS §111 odst. 2c).