Sociálně terapeutická dílna vytváří nabídku různorodých pracovních činností, do kterých denně dochází lidé s intelektovým znevýhodněním s nízkým pracovním potenciálem.

 

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY

V rámci služby sociálně terapeutická dílna garantujeme uživatelům všechny uvedené činnosti, které vychází z § 32 vyhlášky 505/2006 Sb., dle zakázky jednotlivce.

Garantovaná nabídka služby se snaží co nejvíce přibližovat podmínkám běžného pracoviště.

Má nabídku stálých pracovních stanovišť s jasně vymezenými strukturovanými a smysluplnými činnostmi, které umožňují seberealizaci a maximální aktivizaci pracovního potenciálu. Ty jsou pak doplňovány rozvojovými nebo „udržovacími“ aktivitami, které vyplývají z individuálního plánu.

Nabídka pracovních stanovišť je stálá, průběžně dochází k drobným obměnám a výrobkům. Nabídku vytváří vedoucí sociálně terapeutické dílny na základě návrhů uživatelů na Radě uživatelů služeb. Vybrány jsou ty aktivity, o které mělo zájem nejvíce uživatelů, nebo jsou obsaženy ve více individuálních plánech uživatelů.

Činnosti na sebe logicky navazují tak, aby podporovali zdravý životní stereotyp uživatele. Příchod, převléknutí, výkon práce, hygiena, odpočinek, jídlo… odchod. Denní program je pestrý, aby uživatele bavil a poutal jejich pozornost.

 

§32 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec a

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

POMOC HYGIENA

 

Pomoc při osobní hygieně

 • WC
 • MYTÍ RUKOU
 • ČÍŠTENÍ ZUBŮ
 • SPRCHA
 • CELKOVÁ ÚPRAVA
 • LÉKY

 

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • MŮŽU POUŽÍT

WC

SPRCHA

UMYVADLO

MYCÍ PROSTŘEDKY A POMŮCKY

 

§32 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec b

 

POSKYTNUTÍ STRAVY, POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

POMOC JÍDLO

1

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby, odpovídající věku, zásadám racionílní výživy a potřebám dietního stravování

 • POMOC S VÝBĚREM JÍDLA
 • POMOC S OBJEDNÁNÍM JÍDLA

 

 

 • POMOC S NÁKUPEM

2

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 • POMOC PŘÍPRAVA STUDENÝ NÁPOJ
 • POMOC PŘÍPRAVA TEPLÝ NÁPOJ
 • POMOC PŘÍPRAVA SVAČINA
 • POMOC PŘÍPRAVA OBĚD

 

§32 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec c

 

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU, SOBĚSTAČNOSTI

A DALŠÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ

1

Nácvik oblékání

 • OBLÉKÁNÍ
 • OBOUVÁNÍ
 • ZIP, TKANIČKY
 • VOLBA DLE POČASÍ, PŘÍLEŽITOSTI

 

Nácvik stravování

 • STOLOVÁNÍ
 • PŘÍPRAVA STUDENÝ NÁPOJ
 • PŘÍPRAVA TEPLÝ NÁPOJ

RYCHLOVARNÁ KONVICE

 • OHŘÍVÁNÍ JÍDLA

MIKROVLNNÁ TROUBA

 • PŘÍPRAVA SVAČINA

KRÁJENÍ A MAZÁNÍ CHLEBA

 • ZDRAVÁ STRAVA, DIETA
 • MYČKA

 

Nácvik samostatného pohybu, orientace

 • 1 HODINA O SAMOTĚ VE DNE
 • BEZPEČNÝ POHYB UVNITŘ
 • VŽDY SE ROZHLÉDNU
 • BEZPEČNÝ POHYB VENKU
 • DOBRÁ ORIENTACE
 • SCHODY
 • TRASA
 • ZTRÁTA

2

Nácvik přesunu na vozík a z vozíku

 • VOZÍK

 

§32 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec d

 

PODPORA VYTVÁŘENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH

PRACOVNÍCH NÁVYKŮ A DOVEDNOSTÍ

PRÁCE

1

Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

 

 

Nácvik úklidu pracovního stanoviště

 • VĚCI NA SVÉM MÍSTĚ
 • UTÍRÁNÍ PRACHU
 • VYSÁVÁNÍ
 • VYTÍRÁNÍ
 • PRAČKA
 • ODPADY
 • ZAMYKÁNÍ

 

Stanoviště

 • KERAMIKA
 • PAPÍR
 • MOLITAN
 • SUŠÁRNA
 • ZAHRADA
 • DŘEVAŘSKÁ DÍLNA

2

Pomoc při obnovení nebo upevnění zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 • UMÍM ŘÍCT ANO, NE, VYBRAT SI
 • MOBIL
 • PODPIS
 • SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ A KONVERZACE
 • PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM

 

 

 • KONTAKT S RODINOU A KAMARÁDY
 • DOPROVOD RESTAURACE
 • DOPROVODY

 

§3 vyhlášky 505/2006 Sb.

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

INFORMACE 

a

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.

 • V ČEM MI SLUŽBA POMŮŽE

b

Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.

 • JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY JSOU

 

 • JAKÉ DÁVKY MŮŽU DOSTAT

c

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

 • JAKÉ MÁM MOŽNOSTI VE SVÉ SITUACI

d

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 • POMOC MÝM BLÍZKÝM