Sociálně terapeutická dílna vytváří nabídku různorodých pracovních činností, do kterých denně dochází lidé s intelektovým znevýhodněním s nízkým pracovním potenciálem.

 

KDO K NÁM CHODÍ

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby se středně těžkým intelektovým znevýhodněním a kombinovaným postižením, s psychiatrickým onemocněním, které nemají dostatečný pracovní potenciál, schopnosti a dovednosti pro práci na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

KDO K NÁM MŮŽE CHODIT

Absolvent alespoň povinné školní docházky nebo dospělý člověk s intelektovým znevýhodněním, který nemohl ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měl potřebné předpoklady.
CHODIL JSEM DO ŠKOLY, NEBO BYCH JI ZVLÁDL.

Doposud žije v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení.
ŽIJI DOMA NEBO SÁM.

Je sociálně adaptabilní.
RÁD POZNÁVÁM NOVÉ LIDI, VĚCI.

Aktivní participace na osobním rozvoji.
CHCI NA SOBĚ PRACOVAT.

Je bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času.
NECHODÍM DO PRÁCE NEBO SE NUDÍM, KDYŽ NEMÁM CO DĚLAT.

KDO K NÁM NEMŮŽE CHODIT

Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.
NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM CO DĚLAT.

Mám značně sníženou sociální adaptabilitu.
NEJSEM RÁD S LIDMI, TĚŽKO SI ZVYKÁM NA NOVÉ VĚCI A LIDI.

Potřeba stálé asistentské pomoci (neplatí pro účast na aktivitách zaměřených na rozvoj osobnosti).
NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.

Jeho trvalé bydliště není v Královehradeckém kraji.
NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI.