Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Odborné stáže

SKOK do života, o.p.s. nabízí odborné stáže dle §111 odst. 2 c) Zákona 108/2006 Sb., které se týkají dalšího profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Jedná se zejména o následující oblasti:

·      Služba sociální rehabilitace a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.

·     Služba podpora samostatného bydlení a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.

·      Služba chráněné bydlení a její specifika, plánování s uživteli, systém dokumentace v sociální lsužbě.

 

Stáž je realizována na základě smlouvy o zajištění odborných stáží uzavřené mezi naší a Vaší organizací.

 

Kontakty:

Mgr. Jitka Jirsová

736 154 419    

jitka.jirsova@skokdozivota.cz