Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Odborné stáže

SKOK do života, o.p.s. nabízí odborné stáže dle §111 odst. 2 c) Zákona 108/2006 Sb., které se týkají dalšího profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zejména v následujících oblastech:

  • Služba sociální rehabilitace a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.
  • Služba podpora samostatného bydlení a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.
  • Služba chráněné bydlení a její specifika, plánování s uživteli, systém dokumentace v sociální lsužbě.

Stáž je realizována na základě smlouvy o zajištění odborných stáží uzavřené mezi naší a Vaší organizací.