Osvětou, konzultacemi, stážemi a kurzy měníme postavení lidí s intelektovým znevýhodněním ve společnosti i v sociálních službách. 

Odborné stáže

SKOK do života, o.p.s. nabízí odborné stáže dle §111 odst. 2 c) Zákona 108/2006 Sb., které se týkají dalšího profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zejména v následujících oblastech:

 • Služba sociální rehabilitace a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.
 • Služba podpora samostatného bydlení a její specifika, plánování s uživateli, systém dokumentace v sociální službě.
 • Služba chráněné bydlení a její specifika, plánování s uživteli, systém dokumentace v sociální lsužbě.

Stáž je realizována na základě smlouvy o zajištění odborných stáží uzavřené mezi naší a Vaší organizací. 

Konzultace

SKOK do života, o.p.s. nabízí konzultace, které se týkají podpory organizací působících v sociálních službách, v následujících oblastech:

 • Služba sociální rehabilitace a její specifika, plánování s uživateli.
 • Služba podpora samostatného bydlení a její specifika, plánování s uživatel
 • Služba chráněné bydlení a její specifika, plánování s uživateli.
 • Finanční plánování a finanční gramotnost pro osoby s intelektovým znevýhodněním.
 • Efektivní trénink (motivace, přiměřená podpora, srozumitelnost se zaměřením na domácí práce).
 • Systém dokumentace k efektivnímu tréninku.
 • Minimum úspěšného pracovníka (sebeobsluha, výkon práce, bezpečnost, samostatný pohyb) s intelektovým znevýhodněním.
 • Sociální podnikání, vznik, specifika, podnikatelský plán, marketingové aktivity.
 • Projektový management.
 • Personalistika, vedení, hodnocení pracovníků.

Každá konzultace odráží naše praktické zkušenosti, které máme s lidmi s intelektovým znevýhodněním při poskytování služby sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení  a dále při jejich zaměstnávání v našem sociálním podniku BISTRO u dvou přátel a LADÍLNĚ (úklidová, šicí dílna, skartační práce, vazba a tisk absolventských prací).