Dlouhodobá terénní podpora poskytovaná do samostatných bytů lidem s intelektovým znevýhodněním nebo duševním onemocněním.

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

V rámci služby podpora samostatného bydlení garantujeme uživatelům všechny uvedené činnosti, které vychází z §9 vyhlášky 505/2006 Sb., dle zakázky jednotlivce, v individuálně sestaveném časovém harmonogramu, který vychází z individuálního plánu podpory tak, aby docházelo k jeho naplnění v souladu s pracovními úvazky pracovníků služby.

§9 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec a

 

CHOD DOMÁCNOSTI

POMOC ČLOVĚKU S TÍM, CO DOMA NEUMÍ

1

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti 

ž      ÚKLID DOMÁCNOSTI

ž      POKOJE

ž      ZAŘÍZENÍ BYTU

ž      UDRŽOVÁNÍ TEPLA A VZDUCHU

ž      ODPADY

 

 Péče o prádlo

ž      PÉČE O PRÁDLO

ž      PRANÍ PRÁDLA

 

 Pomoc s osobními věcmi

ž      HYGIENA

ž      OBLÉKÁNÍ

ž      STARÁNÍ O VLASTNÍ VĚCI

2

Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti

ž      PLÁNOVÁNÍ ČASU NA DOMÁCNOSTI

ž      PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍCH ČINNOSTÍ

ž      PODPORA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ

ž      ZABEZPEČENÍ BYTU, DOMU

3

Pomoc při údržbě spotřebičů

ž      ÚDRŽBA SPOTŘEBIČŮ

ž      OBSLUHA SPOTŘEBIČŮ

4

Pomoc se zajištěním stravy

ž      VAŘENÍ

ž      OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ, JÍDLA

5

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování

ž      VELKÝ ÚKLID

6

Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

ž      HOSPODAŘENÍ S PENĚZI

ž      NÁKUPY A PLATBY

 

Podpora v nočních hodinách

ž      NOČNÍ ASISTENCE

 

§9 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec b

 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

POMOC S ČLOVĚKU S UČENÍM 

1

Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině

ž      JAK SE STARAT O DÍTĚ

2

Pracovně výchovná činnost s dětmi

ž      JAK SI HRÁT S DÍTĚTEM

3

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

ž      OPAKOVÁNÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČTY

 

 

ž      KOMUNIKACE A ŘEČ

 

 

ž      ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O SVĚTĚ A SPOLEČNOSTI

 

 

ž      SAMOSTATNÝ POHYB

4

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

ž      VZTAHY S RODINOU, SOUROZENCI

 

ž      ZÁJMOVÉ AKTIVITY, SPOLKY

5

Podpora v oblasti partnerských vztahů

ž      SEX A VZTAHY

6

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

ž      PODPORA PRÁCE

 

§9 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec c

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

KONTAKT

1

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět

ž      DOPROVOD DÍTĚTE DO ŠKOLKY, ŠKOLY

ž      DOPROVOD DÍTĚTE K LÉKAŘI

ž      DOPROVOD DÍTĚTE

2

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

ž      DOPROVOD LÉKAŘ

ž      DOPROVOD DO PRÁCE

ž      DOPROVOD ÚŘADY

ž      DOPROVOD SLUŽBY

ž      DOPROVOD DO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

ž      DOPROVOD RESTAURACE

ž      DOPROVOD KONCERT, DIVADLO

ž      DOPROVOD BAZÉN A JINÉ SPORTY

3

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

ž      SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ

 

 

ž      UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 

 

ž      MOBIL, POČÍTAČ, INTERNET, FOŤÁK

 

§9 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec d

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

SPOLEČNÉ, SKUPINOVÉ ČINNOSTI

1

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

      SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ

ž      KRIZOVÝ SCÉNÁŘ

ž      DOMÁCÍ LÉKARNIČKA

ž      ZNALOST PRVNÍ POMOC

 

 

ž      SPOLEČNÉ AKTIVITY A ZÁJMY

§9 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec e

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH PRÁV

1

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

ž      POMOC V KOMUNIKACI S RODIČI, OPATROVNÍKY

ž      KOMUNIKACE S ÚŘADY

ž      KOMUNIKACE SE SOUDEM

ž      ŽÁDOSTI A DOKLADY

ž      VOLBY

2

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

ž      ČTENÍ DOKUMENTŮ, POŠTY

 

 

 

 

§3 vyhlášky 505/2006 Sb. 

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

INFORMACE

a

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.

ž      V ČEM MI SLUŽBA POMŮŽE

b

Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.

ž      JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY JSOU

ž      JAKÉ DÁVKY MŮŽU DOSTAT

c

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

ž      JAKÉ MÁM MOŽNOSTI VE SVÉ SITUACI

d

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

ž      POMOC MÝM BLÍZKÝM