Dlouhodobá terénní podpora poskytovaná do samostatných bytů lidem s intelektovým znevýhodněním nebo duševním onemocněním.

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby s lehkým a středně těžkým intelektovým znevýhodněním, které bydlí na území Královehradeckého kraje, mají zájem se osamostatnit od své rodiny nebo pečující instituce, zvládají být o samotě nejméně celou noc a většinu činností v domácnosti a v péči o sebe zvládají na základní úrovni samostatně. 

Služba podpora samostatného bydlení je založena na principu dodávky služby do vlastních domácností jednotlivých uživatelů. SKOK do života proto v rámci této služby nemá vytvořená žádná místa pro bydlení.

KDO S NÁMI MŮŽE BYDLET

  • JSEM DOSPĚLÝ ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.
  • CHCI ŽÍT SÁM, NEBO VE SKUPINĚ S KAMARÁDY. 
  • MÁM VLASTNÍ NEBO NÁJEMNÍ BYT, KTERÝ SPRAVUJI, NEBO SI HO CHCI NAJÍT.
  • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ VÉST VLASTNÍ DOMÁCNOST. 
  • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ ŘÍDIT SVÉ VLASTNÍ VĚCI. 
  • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ VÉST VLASTNÍ ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. 

KDO S NÁMI NEMŮŽE BYDLET

NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM, CO DĚLAT.
Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.
 
NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.
Potřeba stálé podpory pracovníků, v každém okamžiku.
 
JSEM DLOUHO NEMOCNÝ.
Potřebuji dlouhodobou zdravotní péči.
 
ŠKODÍM OSTATNÍM.
Nedokáži respektovat základní pravidla lidského soužití.
 
NEBYDLÍM V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI.
Nemám trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji.
 
CHCI BYDLET DÁL OD HRADCE KRÁLOVÉ.
Chci bydlet v bytě, který je ve vzdálenosti větší než 30 minut dojezdu autem.