Dlouhodobá terénní podpora poskytovaná do samostatných bytů lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním.

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které bydlí na území Královehradeckého kraje, mají zájem se osamostatnit od své rodiny nebo pečující instituce, zvládají být o samotě nejméně celou noc a většinu činností v domácnosti a v péči o sebe zvládají na základní úrovni samostatně. 

Služba podpora samostatného bydlení je založena na principu dodávky služby do vlastních domácností jednotlivých uživatelů. SKOK do života proto v rámci této služby nemá vytvořená žádná místa pro bydlení.

KDO S NÁMI MŮŽE BYDLET

 • JSEM DOSPĚLÝ ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.
 • CHCI ŽÍT SÁM, NEBO VE SKUPINĚ S KAMARÁDY. 
 • MÁM VLASTNÍ NEBO NÁJEMNÍ BYT, KTERÝ SPRAVUJI, NEBO SI HO CHCI NAJÍT.
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ VÉST VLASTNÍ DOMÁCNOST. 
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ ŘÍDIT SVÉ VLASTNÍ VĚCI. 
 • CHCI DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ VÉST VLASTNÍ ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. 

 

KDO S NÁMI NEMŮŽE BYDLET

 • NEPOZNÁM, KDY POTŘEBUJI NA ZÁCHOD A NEVÍM, CO DĚLAT.

o   Mám závažné nedostatky v dodržování osobní hygieny.

 • NEMOHU BÝT ANI CHVÍLI SÁM.

o   Potřeba stálé podpory pracovníků, v každém okamžiku.

 • JSEM DLOUHO NEMOCNÝ.

o   Potřebuji dlouhodobou zdravotní péči.

 • ŠKODÍM OSTATNÍM.

o   Nedokáží respektovat základní pravidla lidského soužití.

 • NEBYDLÍM V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI.

o   Nemám trvalé bydliště v Královehradeckém kraji.

 • CHCI BYDLET DÁL OD HRADCE KRÁLOVÉ.

o   Chci bydlet v bytě, který je ve vzdálenosti větší než 30 minut dojezdu autem.