Dlouhodobá terénní podpora poskytovaná do samostatných bytů lidem s intelektovým znevýhodněním nebo duševním onemocněním.

Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytnout profesionální podporu lidem s intelektovým znevýhodněním, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet podle svých představ.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je dospělý člověk s intelektovým znevýhodněním, který žije v bytě či domě sám nebo se svými kamarády. Dokáže spolupracovat s pracovníky na plánování a realizaci úkonů tak, aby pro něho byl samostatný život bezpečný a dlouhodobě udržitelný. Služba přirozeným způsobem podporuje rozvoj a udržení jeho vědomostí a dovedností. Výběr z nabídky probíhá na základě schopností a aktuálních potřeb. 

Více v dokumentu Průvodce službou podporované BYDLENÍ v síti [.pdf] 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

Osoby s intelektovým znevýhodněním ve věku 19 - 64 let. 

DOSTUPNOST SLUŽBY

Po  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
Út  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
St  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
Čt  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
Pá  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
So  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)
Ne  7:00 - 20:00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

ROZSAH SLUŽBY

Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin poskytování služby měsíčně. Za běžných podmínek se nejedná o službu s 24 hodinovým zajištěním podpory.

KAPACITA SLUŽBY

Služba podpora samostatného bydlení je založena na principu dodávky služby do vlastních domácností jednotlivých uživatelů. SKOK do života proto v rámci této služby nemá vytvořená žádná místa pro bydlení. Jedná se tedy o službu terénní.

Maximální počet uživatelů s podepsanou smlouvou, kteří aktivně službu využívají je 30. 

CENÍK SLUŽBY 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována v jednotlivých domácnostech uživatelů nebo kdekoliv ve městě Hradec Králové a jeho okolí. Doprovody jsou ztajišťovány dle aktuálních kapacitních možností služby po celé České republice.

Kancelář služby je na adrese Brožíkova 451/5, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

Služba podporované BYDLENÍ v síti byla registrována dne 8. 9. 2012 dle §43 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Podpora samostatného bydlení je poskytována terénní formou.