Dlouhodobá terénní podpora poskytovaná do samostatných bytů lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním.

Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytnout profesionální podporu lidem s mentálním postižením, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet podle svých představ.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je dospělý člověk s mentálním postižením, který žije v bytě či domě sám nebo se svými kamarády. Dokáže spolupracovat s pracovníky na plánování a realizaci úkonů tak, aby pro něho byl samostatný život bezpečný a dlouhodobě udržitelný. Služba přirozeným způsobem podporuje rozvoj a udržení jeho vědomostí a dovedností. Výběr z nabídky probíhá na základě schopností a aktuálních potřeb: 

 • POMOC S DOMÁCNOSTÍ
 • žPOMOC PŘI VAŘENÍ A STRAVOVÁNÍ
 • žPOMOC PŘI NAKUPOVÁNÍ
 • žPOMOC V HOSPODAŘENÍ S PENĚZI
 • žOPAKOVANÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ
 • žPOMOC PŘI KOMUNIKACI A KONTAKTU S RODINOU A SOUROZENCI
 • žPOMOC V OBLASTI SEXUALITY A VZTAHŮ
 • žPODPORA PRÁCE A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
 • žPOMOC V KOMUNIKACI K UPLATNĚNÍ VLASTNÍCH PRÁV
 • žČTENÍ DOKUMENTŮ A POŠTY
 • žDOPROVODY
 • žPLÁNOVÁNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
 • žSPOLEČNÉ AKTIVITY VE VOLNÉM ČASE

Více v GARANTOVANÉ NABÍDCE SLUŽBY

DOSTUPNOST SLUŽBY

Po  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

Út  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

St  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

Čt  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

Pá  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

So  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

Ne  7,00 - 20,00 (v ostatních hodinách dle potřeb klienta)

ROZSAH SLUŽBY

Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin poskytování služby měsíčně. Za běžných podmínek se nejedná o službu s 24hodinovým zajištěním podpory.

Za optimální považujeme rozsah: SLUŽBU ČERPÁM 3 INDIVIDUÁLNÍ HODINY A 10 SKUPINOVÝCH HODIN TÝDNĚ.

KAPACITA SLUŽBY

Služba podpora samostatného bydlení je založena na principu dodávky služby do vlastních domácností jednotlivých uživatelů. SKOK do života proto v rámci této služby nemá vytvořená žádná místa pro bydlení.

Maximální počet uživatelů s podepsanou smlouvu, kteří aktivně službu využívají je 20.

 

Platný ceník [.pdf]

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována v jednotlivých domácnostech uživatelů nebo kdekoliv ve městě Hradec Králové a jeho okolí. Doprovody jsou ztajišťovány dle aktuálních kapacitních možností služby po celé České republice.

Kancelář služby je na adrese Brožíkova 451/5, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

Služba podporované BYDLENÍ v síti byla registrována dne 8. 9. 2012 dle §43 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Podpora samostatného bydlení je poskytována terénní formou.