Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a střednětěžkým mentálním postižením

Jeden kurz trvá 8 vyučovacích hodin a splňuje podmínky MPSV akreditace vzdělávacího kurzu pro soc. pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pracovníky ve vedoucích pozicích (číslo akreditace A2018/0703-SP/PC/VP).

Kurz Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením je rozdělený na dvě části. První, teoretická část, je zaměřená na pochopení specifik mentálního postižení především v oblasti pozornosti, paměti, soustředění a motivace jednotlivce, přiměřené podpory a srozumitelné řeči i textu ze strany pracovníků a následné vytvoření časových a prostorových podmínek, volbu metod práce. Druhá část je pak zaměřená na získání praktických dovedností v oblasti podpory hospodaření s penězi, nastavení spolupráce nejen s uživatelem služby, ale také s třetími stranami.

Kurz navazuje na naši intenzivní dlouhodobou práci s osobami s mentálním postižením v oblasti podpory hospodaření s penězi. Vycházíme ze zkušeností, které máme nejen z přímé práce s osobami s mentální postižením, které samostatně bydlí ve svých domácnostech v rámci služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení, z nichž někteří samostatně hospodaří s podporou smlouvy o nápomoci, jiní pak mají opatrovníky věřejné i z řad členů rodiny. Na rozdíl od školství nemají sociální služby stanovenou pevnou formu, témata ani postupy jak pracovat s uživateli. Cílem tohoto kurzu je zprostředkovat výše jmenované včetně příkladů dobré praxe v co nejkonkrétnější podobě v oblasti podpory hospodaření s penězi.

OSNOVA KURZU PODPORA V HOSPODAŘENÍ S PENĚZI OSOB S LEHKÝM A STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

1. BLOK  - Specifika práce s osobami s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

     1.1 Specifika lehkého a středně těžkého mentálního postižení

     1.2 Srozumitelná komunikace

     1.3 Motivace

     1.4 Přiměřená podpora

2. BLOK - Hospodaření s penězi

     2.1 Podpora v hospodaření s penězi v praxi

     2.2 Praktická část

     2.3 Modelová situace

Závěrečný test a předání osvědčení