Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Akreditované vzdělávací kurzy

SKOK do života, o.p.s. nabízí vzdělávání pracovníků v přímé práci v sociálních službách, které jsou tematicky zaměřeny na to, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti u lidí s lehkým až středně těžkým intelektovým znevýhodněním.