Po 20 letech činnosti a nabytých zkušenostech se zaměřujeme i na snahu pomoci uskutečnit některé systémové změny. Oslovujeme veřejnost včetně odborné. 

Ceník vzdělávacích aktivit

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

AKREDITOVANÉ KURZY

cena

Efektivní trénink domácích prací pro dospělé lidi s lehkým a středně těžkým intelektovým znevýhodněním.

  * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků)

14.000 Kč /kurz

Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým intelektovým znevýhodněním.

  * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků)

14.000 Kč /kurz

Jak vytvářet efektivní pracovní postupy ve službách bydlení.

  * čtyřdenní intenzivní kurz 24 hodin (max. 16 účastníků)

12.000 Kč /os.

(8.000 Kč/os., bez ubytování)

Naplňování potřeb dospělých lidí s intelektovým znevýhodněním v sociálních službách.

  * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků)

   14.000 Kč /kurz

 

STÁŽE

cena

 1 den stáže v naší organizaci (max. 8 osob)

  * Ve službách chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení si vyhrazujeme stáž neumožnit z důvodu respektování soukromí našich klientů.

2.000 Kč

 2 dny stáže v naší organizaci (max. 8 osob)

  * Ve službách chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení si vyhrazujeme stáž neumožnit z důvodu respektování soukromí našich klientů.

3.000 Kč

 

KONZULTACE

cena

 3 hodiny konzultace nad metodickými postupy

8.000 Kč

 3 hodiny konzultace nad metodickými postupy v naší  společnosti 

6.000 Kč

 1 hodina telefonické konzultace 

1.000 Kč