Vzdělávacími kurzy, konzultacemi a odbornými stážemi pomáháme ostatním organizacím, které se věnují sociálním službám.

Ceník vzdělávacích aktivit

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

AKREDITOVANÉ KURZY

cena

Efektivní trénink domácích prací pro dospělé lidi s lehkým a středně těžkým intelektovým znevýhodněním.

     * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků).

12.000 Kč /kurz

Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým intelektovým znevýhodněním.

     * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků).

12.000 Kč /kurz

Jak vytvářet efektivní pracovní postupy ve službách bydlení.

     * čtyřdenní intenzivní kurz 24 hodin (max. 16 účastníků).

11.000 Kč /účastník

(bez ubytování)  7.000 Kč

Naplňování potřeb dospělých lidí s intelektovým znevýhodněním v sociálních službách.

     * jednodenní kurz 8 hodin v organizaci (max. 20 účastníků).

   12 000 Kč /kurz

 

STÁŽE

cena

 1 den stáže v naší organizaci (max. 8 osob)

     * Ve službách chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení si vyhrazujeme stáž neumožnit z důvodu respektování soukromí našich klientů.

1 500 Kč

 2 dny stáže v naší organizaci (max. 8 osob)

     * Ve službách chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení si vyhrazujeme stáž neumožnit z důvodu respektování soukromí našich klientů.

2 000 Kč

 

KONZULTACE

cena

 3 hodiny konzultace nad metodickými postupy

8 000 Kč

 3 hodiny konzultace nad metodickými postupy v naší společnosti 

6 000 Kč

 1 hodina telefonické konzultace 

1 000 Kč