CENÍK SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

/Aktualizace k 1.1.2024/

CELODENNÍ STRAVA

235 Kč/den (tj. 105 Kč oběd, 75 Kč večeře, 55 Kč dostupné jídlo a nápoje během dne)

UBYTOVÁNÍ jednolůžkový pokoj

280 Kč/den     (trvalý příkaz 8400 Kč/měs; měsíčně předem)

UBYTOVÁNÍ dvoulůžkový pokoj

250 Kč/den     (trvalý příkaz 7500 Kč/měs; měsíčně předem)

ÚKONY PÉČE /SLUŽBA (individuální)  

100 Kč/hodina 

ÚKONY PÉČE /SLUŽBA (skupinové)  

100 Kč/hodina/počet uživatelů služby 

  1. Cena za službu chráněné bydlení je vypočítávána podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů, poskytování služby. Částka se stanovuje za celý měsíc a platí se zpětně vždy do 20. dne v měsíci na základě zaslané faktury.
  2. Cena za stravu je vypočítávána dle přítomnosti uživatele služby na chráněném bydlení v příslušném měsíci. Částka se stanovuje za celý měsíc a platí se zpětně, tj. do 20. dne následujícího měsíce, na základě zaslané faktury.
  3. Cena za ubytování se platí paušálně měsíčně předem ve výši 30 dní x denní sazba vždy k 20. dni předchozího měsíce bez ohledu na počet dní v měsíci strávených v chráněném bydlení. K 30. listopadu každého roku je provedeno vyúčtování dle celkového počtu dní v roce. Doplatek na základě Oznámení o doplatku k vyúčtování je uhrazen do 20. dne měsíce prosince. Vyúčtování se provede též v případě, kdy je služba ukončena.