CENÍK SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

/Aktualizace k 1.1.2024/ 

Úhrada za službu podpora samostatného bydlení je stanovena na 130 Kč za hodinu. 

individuální úkon = uživatel služby (tj. US) + pracovník 

130 Kč /hod.

skupinový úkon = více US + pracovník 

130 Kč /hod. /počet US

Částka se vypočítává dle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů poskytování služby. Vyúčtování služby probíhá za celý měsíc v následujícím měsíci a platí se dle faktury do 20. dne v měsíci.