Sociálně terapeutická dílna s nabídkou různorodých pracovních činností.

Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých pracovních činností v Hradci Králové a okolí tak, aby se dospělí lidé s mentálním postižením nebo psychiatrickým onemocněním s nižším pracovním potenciálem mohli denně smysluplně realizovat dle svých schopností a potřeb.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je udržení schopností, vědomostí a funkčního životního stereotypu dospělého člověka s mentálním postižením tak, aby se co nejvíce blížil jeho zaměstnaným vrstevníkům.

Minimální dílčí cíle služby:

  • VSTÁVÁM A OPOUŠTÍM SVŮJ DOMOV KAŽDÝ DEN.
  • UMÍM ŘÍCT, CO CHCI A NECHCI, UMÍM POŽÁDAT O POMOC.
  • PLNÍM SVÉ PRACOVNÍ ÚKOLY KAŽDÝ DEN.
  • JSEM DENNĚ ČISTÝ A VONÍM.

DOSTUPNOST SLUŽBY

PO 8,00 - 16,00

ÚT 8,00 - 16,00

ST 8,00 - 16,00

čt 8,00 - 16,00

Pá 8,00 - 16,00

ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny. Každému uživateli garantujeme minimálně 3 hodiny skupinové práce denně. Individuální práce probíhá dle aktuálních potřeb uživatele

  • CHODÍM DO SLUŽBY KAŽDÝ DEN NA 3 HODINY

Každý uživatel chodí do služby nejlépe každý den ve stejný čas. Služba nemá časové omezení.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je stanovena na 8 osob. Aktivity probíhají jak skupinově, tak individuálně.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

LAFARMA

Akademika Heyrovského 1178

500 03 Hradec Králové

Služba LAFARMA byla zaregistrována dne 1. 9. 2018 dle §67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociálně terapeutická dílna je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní.