Sociálně terapeutická dílna vytváří nabídku různorodých pracovních činností, do kterých denně dochází lidé s mentálním postižením s nízkým pracovním potenciálem.

 

Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých pracovních činností v prostředí města Hradce Králové a jeho venkova tak, aby se dospělí lidé s mentálním postižením nebo duševním onemocněním s nízkým pracovním potenciálem mohli denně smysluplně realizovat dle svých schopností a potřeb.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je udržení schopností, vědomostí a funkčního životního stereotypu dospělého člověka s mentálním postižením tak, aby se co nejvíce blížil jeho zaměstnaným vrstevníkům.

Minimální dílčí cíle služby:

  • VSTÁVÁM A OPOUŠTÍM SVŮJ DOMOV KAŽDÝ DEN.
  • UMÍM ŘÍCT, CO CHCI A NECHCI, UMÍM POŽÁDAT O POMOC.
  • PLNÍM SVÉ PRACOVNÍ ÚKOLY KAŽDÝ DEN.
  • JSEM DENNĚ ČISTÝ A VONÍM.

DOSTUPNOST SLUŽBY

PO 8,00 - 16,00

ÚT 8,00 - 16,00

ST 8,00 - 16,00

čt 8,00 - 16,00

Pá 8,00 - 16,00

ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny. Každému uživateli garantujeme minimálně 3 hodiny skupinové práce denně. Individuální práce probíhá dle aktuálních potřeb uživatele

  • CHODÍM DO SLUŽBY KAŽDÝ DEN NA 3 HODINY

Každý uživatel chodí do služby nejlépe každý den ve stejný čas. Služba nemá časové omezení.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je stanovena na 12 osob. Aktivity probíhají jak skupinově, tak individuálně.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

LAFARMA
Soukenická 55
500 03 Hradec Králové

Služba LAFARMA byla zaregistrována dne 1. 9. 2018 dle §67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociálně terapeutická dílna je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní.