Sociálně terapeutická dílna vytváří nabídku různorodých pracovních činností, do kterých denně dochází lidé s intelektovým znevýhodněním s nízkým pracovním potenciálem.

 

Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých pracovních činností v prostředí města Hradce Králové a jeho venkova tak, aby se dospělí lidé s intelektovým znevýhodněním nebo duševním onemocněním s nízkým pracovním potenciálem mohli denně smysluplně realizovat dle svých schopností a potřeb.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je udržení schopností, vědomostí a funkčního životního stereotypu dospělého člověka s intelektovým znevýhodněním tak, aby se co nejvíce blížil jeho zaměstnaným vrstevníkům.

Více v dokumentu Průvodce službou sociálně terapeutická dílna LAFARMA [.pdf] 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

Osoby s intelektovým znevýhodněním a osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 18-75 let.

DOSTUPNOST SLUŽBY

PO 8:00 - 16:00
ÚT 8:00 - 16:00
ST 8:00 - 16:00
čt 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

ROZSAH SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantně v pracovních dnech. Každému uživateli garantujeme minimálně 3 hodiny skupinové práce denně. Individuální práce probíhá dle aktuálních potřeb uživatele. 

KAPACITA SLUŽBY

Maximální okamžitá kapacita služby je stanovena na 16 osob. Aktivity probíhají jak skupinově, tak individuálně.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

LAFARMA
Soukenická 55
500 03 Hradec Králové
 
Polánky nad Dědinou 120
503 46 Třebechovice pod Orebem 

Služba LAFARMA byla zaregistrována dne 1. 9. 2018 dle §67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociálně terapeutická dílna je službou sociální prevence a je poskytována ambulantní.