O SKOKu do života, o.p.s.

Pomáháme žít obyčejné životy neobyčejně. Od roku 2004.

Poslání

Sociální podnik SKOK do života, o.p.s. provozuje na území Hradce Králové a okolí profesionální sociální služby, úklidové služby a bistro. Zaměstnává dospělé lidi s intelektovým znevýhodněním, kterým zároveň poskytuje sociální služby. Od tréninku dovedností po podporované a chráněné bydlení tak, aby mohli dlouhodobě pracovat, bydlet a užívat si života, v místě a městě, které mají rádi. Naše služby obohacují a usnadňují život „klientům i klientům“.

Vize

Do roku 2025 se stát samostatnou a finančně nezávislou společností, která poskytuje komplex kvalitních služeb tak, aby dospělí lidé s intelektovým znevýhodněním a duševním onemocněním z Hradce Králové a okolí měli možnost s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života.

SKOK do života, o.p.s. je sociální podnik, který se stal samostatným právním subjektem 11.9.2007. Vznikl však jako samostatná sekce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Hradec Králové v roce 2004.

Ačkoliv po novelizaci občanského zákoníku již zakládat obecně prospěšné společnosti nelze, SKOK do života, o.p.s. funguje v souladu se Zákonem o obecně prospěšných společnostech bez omezení dál. Ze zákona je činnost naší společnosti rozdělena na hlavní – veřejně prospěšnou, neziskovou a vedlejší – doplňkovou, ziskovou. Zákonnou povinností společnosti je investovat případný zisk z doplňkové činnosti do činnosti obecně prospěšné. 

Ze SKOKu do života o 3 zaměstnancích a 4 lidech s mentálním postižením se stala společnost (září 2023) o 160 zaměstnancích, poskytující sociální služby více než 70 lidem s intelektovým znevýhodněním a duševním onemocněním. Z toho více než 90 lidí zaměstnává na chráněných pracovních místech v LADÍLNĚ a v BISTRU u dvou přátel

Roční obrat SKOKU do života se od roku 2021 pohybuje přes 70 milionů korun. Společnost zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, je tedy dle §81 zákona č. 435/2004 sb., O zaměstnanosti poskytovatelem náhradního plnění a podle §38 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. zvýhodněným dodavatelem. Celá doplňková činnost společnosti je realizována v režimu měsíčního plátce DPH. 

září 2023

SKOK spot - o našich službách "jasně a stručně"

Mapa

Brožíkova 451/5, 500 12 Hradec Králové

Novinky na Facebooku