Po 20 letech činnosti a nabytých zkušenostech se zaměřujeme i na snahu pomoci uskutečnit některé systémové změny. Oslovujeme veřejnost včetně odborné. 

Reference účastníků našich vzdělávacích aktivit

Inspirativní stáž našich pracovníků ve SKOKu do života

Je to super možnost přijet, zeptat se na cokoliv mě zajímá, kde se třeba chceme inspirovat a poučit. Měla jsem pocit, že nám opravdu chtějí předat to vlastní nadšení, zkušenosti a znalosti. Bavilo mě to přesvědčení a zápal pro věc.  Na úvod mi chybělo představení účastníků, jejich pozice. Líbilo se mi to že mají různé odborníky/koordinátory zaměřené na jednotlivé oblasti (sexualita, finanční gramotnost).

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

Přínos vzdělávacích aktivit SKOKu do života

Pracovníci se prakticky seznámili s problematikou a vlastní tvorbou pracovních postupů. Byly vytvořeny individuální postupy pro jednotlivé služby a klienty. Vytvořily jsme plán rozvojových sociálně terapeutických činností pro službu Chráněné bydlení a Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Vnikla garantovaná nabídka rozvojových sociálně terapeutických činností pro službu Chráněné bydlení a Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Vincentinum - poskytzovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

Co nám dala spolupráce se SKOKem?

Naučili jsme se využívat nové pomůcky v domácnosti, kuchyni – ulehčení práce, bezpečnost. Naučili jsme se dělat manuály ve Wordu (dříve jsme dělali v Excelu). Ujasnili jsme si to, jak má vypadat struktura postupů, sjednotili jsme pravidla pro jejich tvorbu, děláme všechno stejně. Využíváme myšlenku intenzivního tréninku.

Chráněné bydlení Naplno, Jindřichův Hradec