Efektivní trénink domácích prací: nakupování, vaření, úklid domácnosti, finanční plánování

Jeden kurz trvá 8 vyučovacích hodin a splňuje podmínky MPSV akreditace vzdělávacího kurzu pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách (číslo akreditace MPSV A2017/0117-SP/PC). 

Součástí kurzu je minimum úspěšného pracovníka: sebeobsluha, výkon práce, bezpečnost, samostatný pohyb

Každý kurz zahrnuje pravidla efektivního tréninku dovedností, tj. systém realizace aktivit, motivace uživatelů, přizpůsobení prostředí a pomůcek a podpora pracovníků.  Každý kurz obsahuje v dalším bloku praktické návody a postupy, jak trénovat jednotlivé dovednosti, a to, jak pro uživatele (formát easy to read plus fotografie), pokyny pro pracovníky. 

Na konci kurzu obdrží každý účastník osvědčení.

Kurz odráží naše praktické zkušenosti, které máme s lidmi s mentálním postižením při poskytování služby sociální rehabilitace a dále při jejich zaměstnávání v našem sociálním podniku a v LADÍLNĚ (úklidová, šicí dílna, skartační práce, vazba a tisk absolventských prací).

Při tvorbě kurzů jsme vycházeli z mezinárodního projektu SKOK do Evropy, který jsme realizovali ve spolupráci s rakouskou organizací Atempo se sídlem v Grazu a se švédskou organizací Centre For Flexible Learning se sídlem v Söderhamnu.  V rámci projektu vznikly manuály pro pracovníky a pro uživatele, které reflektují uvedená vzdělávací témata a jsou v rámci kurzů využívány a poskytnuty účastníkům jako metodická podpora. 

OSNOVA KURZU EFEKTIVNÍHO TRÉNINKU DOVEDNOSTI

pro dospělé lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

1. BLOK – Efektivní trénink 

Zaměřený na pochopení specifik mentálního postižení a následné vytvoření časových, prostorových podmínek, volbu metod nácviku.

1.1.  Specifika lehkého a středně těžkého mentálního postižení – paměť, myšlení, pozornost, soustředění, řeč.

1.2.  Srozumitelné texty, srozumitelná komunikace – jak přizpůsobit řeč a pomůcky tak, aby byly srozumitelné.

1.3.  Systém tréninku – čas, frekvence, opakování, pomůcky, prostředí, pracovníci, skupinová práce a individuální práce. Ukázky dokumentace.

1.4.  Motivace – individuální, skupinová, hmotná, nehmotná, hodnocení.

1.5.  Přiměřená podpora – způsoby a stupně poskytování podpory až pomoci

2.     BLOK – Domácí práce

Seznámení s manuálem pro uživatele a pro pracovníky, seznámení s jednotlivými postupy nácviku.

2.1.  Seznámení s jednotlivými postupy – prolistování manuálu, vysvětlení provázaností mezi postupy, úkolovými listy a instrukcemi pro pracovníky.

2.2.  Podrobné seznámení s vybranými postupy

2.3.  Praktická ukázka realizace

Závěrečný test  a předání osvědčení