Dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením a nabízíme kvalitní služby. Poskytujeme náhradní plnění. 

LADÍLNA je dílna s chráněnými pracovními místy SKOKu do života, o.p.s., která zaměstnává lidi se zdravotním postižením, převážně lidi s intelektovým znevýhodněním. Nabízí kvalitní služby v oblasti úklidu, kancelářských prací a jednoduchých manuálních činností pro širokou veřejnost v Hradci Králové a okolí do 25 km. Poskytujeme náhradní plnění.

Ladílna poskytuje náhradní plnění:

Náhradním plněním, tedy odebíráním služeb, výrobků nebo zadáváním zakázek zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, tedy v naší LADÍLNĚ, si podnikatel splní povinnost danou zákonem §81 zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti.

Ke stažení Průvodce pracovníka, novinky na našem facebooku!

Provozovna

LADÍLNA
Kejzlarova 1679/5
500 12 Hradec Králové  
 
Vedoucí: 
Bc. Ilona Šimková, DiS. 
ilona.simkova@skokdozivota.cz 
ladilna@skokdozivota.cz 
+420 724 461 103